Behandlingsskolerne søger nye medarbejdere

BehandlingsskolerneDa Behandlingsskolernes løbende udvider med nye uddannelses og behandlingstilbud til børn og unge med psykiske diagnoser, søger de også løbende nye dygtige medarbejdere. På Behandlingsskolerne er der både ansat psykologer, psykiatere, læger, lærere, pædagoger og miljøterapeuter, og fælles for alle de ansatte er, at de alle brænder for deres arbejde med børn og unge, der har brug for lidt ekstra hjælp i hverdagen.

Når du er ansat på Behandlingsskolerne vil du enten komme til at arbejde på en af skolens syv dagskoletilbud, det pædagogisk rehabiliterings og behandlingscenter, STU uddannelsen eller på en af Behandlingsskolernes weekandaflastninger. Du vil i arbejdet her møde børn og unge med autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, angst, spiseforstyrrelser eller andre psykiske diagnoser.

Behandlingsskolerne søger…

Lige nu søger Behandlingsskolerne tre nye kollegaer til henholdsvis STU-Skolen i København, STU-Solist uddannelsen i Marianelund samt til dagbehandlingsskolen Karlsvognen.

Læs meget mere om behandlingsskolernes tre nyeste ledige stillinger her:

Behandlingsskolernes STU-Skole søger ny pædagogisk medarbejder.

Behandlingsskolernes STU-Skole søger pædagog pædagog med erfaring inden for specialområdet.

Behandlingsskolens dagbehandlingsskole Karlsvognen søger ny lærer.

Læs også mere om Behandlingsskolerne som organisation her.

Advertisement

Behandlingsskolerne hjælper i en stresset hverdag

Behandlingsskolerne MarianelundPå Behandlingsskolernes to aflastningsinstitutioner Egely og Marianelund, tilbydes eleverne fra Behandlingsskolernes øvrige skoler, samt elever fra andre lignende dagskoler eller specialskoler, aflastning i weekenderne. Dette er et af Behandlingsskolernes mange vigtige tilbud, da weekendaflastning kan give både børn og forældre en pause i en stresset hverdag. For børnenes vedkommende har de på Behandlingsskolernes weekendaflastningstilbud mulighed for at hygge sig sammen med andre børn, og for forældrene handler det om at få en tiltrængt hvilepause, hvor de kan lade op i fred og ro.

Det kan være meget krævende at være forældre til et barn med en eller flere psykiske diagnoser, hvorfor Behandlingsskolernes weekendaflastningstilbud kan være en redning for mange, for at få ugen til at hænge sammen.

Weekendaflastning = masser af sjov og aktiviteter

For både Behandlingsskolens elever og de øvrige andre elever hvor weekendaflastning er aktuelt, samles de fredag eftermiddag efter skole, og bliver kørt i minibusser syd på til Behandlingsskolernes bondegård Egely ved Holbæk eller nord på til landejendommen Marianelund ved Kvistgård.

På både Egely og Marianelund er børnene over hele weekenden, hvor de hygger sig og bliver aktiveret med forskellige indendørs og udendørs aktiviteter. Mandag morgen bliver de så kørt tilbage til deres respektive skoler. Det eneste børnenes forældre skal sørge for er, at have pakket en taske med det enkelte barns nødvendige ting.

Sociale relationer og botræning

På begge af Behandlingsskolernes aflastningsinstitutioner Egely og Marianelund er der fokus på at øve sociale relationer og botræning med børnene. Der finder ikke skoleundervisning eller direkte behandling sted i løbet af weekenden, da Behandlingsskolern mener, at det er vigtigt for børnene, at de oplever weekenderne som et frirum, hvor de hygger sig, som med deres egen familie.

Behandlingsskolernes ungdomsuddannelser

Behandlingsskolerne STU-skolenBehandlingsskolerne i København tilbyder en STU-ungdomsuddannelse (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), der henvender sig til unge mellem 16-25 år, der har én eller flere psykiske lidelser.

STU-skolen København, der er geografisk placeret på Amager i København, er en3-årig ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge, der typisk har gået i 9. eller 10.klasse, men ikke altid fået afsluttet folkeskolen med Folkeskolens Afgangsprøve.  Hos Behandlingsskolernes STU-skole på kan de unge genoptage deres 9. eller 10. klasse og tage Folkeskolens Afgangsprøve. Derudover tilbyder skolen undervisning i alle folkeskolens fag samt 10. klasse og HF.

Behandlingsskolernes STU-skole tilbyder

Udover generel undervisning, Folkeskolens Afgangsprøve, 10. klasse og HF, så hjælper de ansatte på Behandlingsskolernes STU-skole også de unge med at få genopbygget deres selvværd. Her handler det for Behandlingsskolerne ikke kun om, at de unge skal kunne klare sig fagligt, men også om basale ting som at kunne passe et arbejde, selv kunne købe ind eller i det hele taget få en dagligdag og et hjem til at hænge sammen.

På nuværende tidspunkt har Behandlingsskolernes STU-skole cirka 25 elever fordelt på skolens 7 linjer:

 • Sy og design
 • Håndværk/motorlinjen
 • Gårdlinjen
 • Motion
 • Musik
 • Kantine/catering
 • Boglig undervisning.

Udover skolens faglige undervisning, er der i forløbet også implementeret både interne og eksterne praktikforløb, der er tilpasset den enkelte unge.

Hvad der sker efter en elev på Behandlingsskolernes STU-skole har taget sin afsluttende eksamen er forskelligt, da de unge alle er meget forskellige og udvikler sig forskelligt. Nogle af de unge fortsætter med at færdiggøre sin HF, nogle starter på teknisk skole eller starter i lære og andre får et beskyttet job på et værksted. Uanset hvad den enkelte unge vælger at fortsætte med, ser Behandlingsskolerne det som deres vigtigste opgave, at klæde dem godt på.

Pilely Gård indgår udslusningsprojekt med U&U i Holbæk

behandlingsskolerne7Behandlingsskolernes skole Pilely Gård har for nyligt indgået et tæt og spændende partnerskab med U&U i Holbæk, hvilket omhandler en udslusningsplan for de fire af Pilely Gårds elever, der afsluttede deres eksamen denne sommer. Partnerskabet mellem Pilely Gårds og U&U i Holbæk har til sigte, at opnå optimal udslusning, hvor de fire elever bliver indskrevet på nye uddannelser. Projektet får økonomisk støtte hos to forvaltninger i København, og et af målene er at sikre en særlig bevågenhed og støtte i forhold til eleverne.

Tager eleverne i hånden

De fire elever vil fra deres udslusning fra Pilely Gård med stadighed være i kontakt med Behandlingsskolerne, som fortsat vil yde en solid støtte til dem. Desuden har Pilely Gård forberedt de fire elever på udslusningen gennem møder samt hjælp til indkøb af arbejdstøj, kontorartikler mv. Eleverne er blevet transporteret til uddannelsesstedet den første dag. Hver uge under grundforløbet vil de være i kontakt med Behandlingsskolerne på sms eller telefon, og en gang om ugen ses de med deres tidligere psykolog/primærpædagog fra Pilely Gård.

Eleverne vil modtage lommepenge under hovedforløbet, da de endnu ikke har praktikplads. Dertil kommer, at der tages kontakt til faglærere og uddannelsesvejledere, så relevante problematikker kan adresseres, efterhånden som de dukker op. Hvis der opstår noget akut, vil der altid mulighed for at kontakte deres tilknyttede psykolog på telefon, uanset hvilket tidspunkt på dagen det er.

Pilely Gårds elever glade for projektet

Status p.t. er, at alle fire elever fra Pilely Gård stadig er under uddannelse, og er ved at skrive ansøgninger til lærepladser. Eleverne giver alle udtryk for at være glade for samarbejdsprojektet, som de fortæller giver dem tryghed. Behandlingsskolernes projekt med U&U i Holbæk har en forventet varighed på et år, hvor målet er, at gøre eleverne uafhængige af Pilely Gård og Behandlingsskolernes støtte.

Viser projektet sig at have været succesfuldt når året er omme, vil Behandlingsskolerne muligvis påbegynde en kvalitativ undersøgelse, der kan skabe evidens for, at et efterværn kan have en afgørende betydning i den fase, hvor eleverne udsluses til det normale uddannelsessystem.

Behandlingsskolerne udvider, rekrutterer og efteruddanner

behandlingsskolerne6Som en naturlig følge af Behandlingsskolerne i Københavns ekspansion af nye uddannelses- og plejetilbud, har de også brug for at rekruttere. Når Behandlingsskolerne rekrutterer, går de udelukkende efter de dygtigste fagfolk inden for området, og du kan altid finde de nyeste jobopslag på Behandlingsskolernes egen hjemmeside. I forbindelse med udvidelsen af Behandlingsskolerne i løbet af skoleåret 2013/14, søgte de blandt andet psykologer, lærer, pædagoger og ledere, og p.t. leder de efter en fuldtidspsykolog til deres Behandlingscenter i Vanløse.

Behandlingsskolerne opfordrer til efteruddannelse

Behandlingsskolerne går meget ud af arbejdsmiljøet på samtlige af deres skoler og institutioner, og går derfor også meget op i at beholde deres dygtige medarbejdere. Behandlingsskolerne investerer hvert år et betydeligt beløb i videreuddannelse, både internt og i eksternt regi. En lang række af organisationens miljøterapeuter har for eksempel videreuddannet sig til pædagoger under deres ansættelser, og både lærere og ledere bliver løbende tilbudt supplerende uddannelser og kurser. Også mange af Behandlingsskolernes psykologer er i gang med en specialist-uddannelse, der både vil gavne dem selv som enkeltpersoner, men i høj grad også det faglige niveau på Behandlingsskolerne.

Videndeling og foredrag for Behandlingsskolernes ansatte

Derudover afholder Behandlingsskolerne en lang række interne trænings-kurser og ”vidensdage”, hvor alle ansatte har mulighed for at videndele samt blive inspireret af eksterne foredragsholdere, som kommer ud for at løfte det faglige niveau yderligere. Af eksterne foredragsholdere kan der blandt andet nævnes den kognitive psykolog Ulla Wattar, lektor i psykologi ved Københavns Universitet Anders Korsgaard Christensen, børne og ungdomspsykiater Ingrid Sindø, Psykolog hos Børne- & Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Ditte Lammers og psykologiforsker Kristine Jensen de López.

Tilsammen har Behandlingsskolerne i dag mere end 200 dygtige medarbejdere, herunder 20 psykologer, 2 psykiatere, 2 læger og en masse dygtige lærer, pædagoger og miljøterapeuter.

Deler ud af forskning og erfaringer

behandlingsskolerne5Med det store fokus der disse dage er på inklusion, mener Behandlingsskolerne også, at det er på tide, at dele ud af deres store faglige viden inden for området børn og unge med psykiske lidelser. Med organisationens bredtfavnende viden inden for området, vælger de nu at videndele med forældre såvel som fagfolk og forskere.

I denne henseende har de skabt deres eget praksis-center, hvorfra planen er at levere både foredrag, bøger, uddannelse allerede fra 2014. Desuden er det organisationens plan, at dele deres selvudviklede værktøjer og spil, så familier til børn og unge med psykiske lidelser, kan få glæde heraf derhjemme.

Erhvervs-PhD og partnerskab med New York University

Derudover vil der efter sommerferien 2014 blive tilknyttet en erhvervs-PhD, som skal være med til at øge organisationens samarbejde med specialskoler, folkeskoler, hospitaler, forvaltninger, politikere. Desuden vil denne være med til at starte et spændende, formelt samarbejde op mellem Behandlingsskolerne og Undervisningsministeriet.

Som om det ikke var nok har Behandlingsskolerne indgået et partnerskab med New York University i USA, for at få dokumenteret og kvantificeret de mange behandlingsmæssige resultater, der de mange seneste år er opnået inden for organisationen. De mange resultater vil endvidere blive brugt i et samarbejde og en videndeling mellem skolerne og de danske universiteter, for at bidrage i forskningen inden for området børn og unge med psykiske lidelser.

Alt i alt bliver det et spændende år med stort fokus på forskning, udvikling og videndeling.

Behandlingsskolernes nye uddannelsestilbud hitter

behandlingsskolerne5Det går rigtig godt for Behandlingsskolerne i København, og der er sket meget for organisationen i skoleåret 2013/14. Faktisk blev der i løbet af sidste skoleår startet ikke mindre end fem nye, forskellige tilbud for børn og unge med særlige behov op.

Med Behandlingsskolernes mål om, at kunne tilbyde den bredest mulige vifte af professionelle specialtilbud for de mest psykisk sårbare børn og unge i Danmark, åbnede de i sensommeren 2013 blandt andet skolen Pilen på Amager. Behandlingsskolernes nye skole, Pilen, er en 0-5 klasses dagskole for børn med ADHD, og den er indrettet til at kunne klare udadreagerende adfærd, både når det kommer til skolens pædagogik og dens behandling er.

Derudover har Behandlingsskolerne åbnet op for et Enkeltbarnstilbud i Vanløse. Tilbuddet er for børn, som kræver 1:1 støtte og behandling, og stedet er indrettet til børn, der har særlige udfordringer, hvis psykiatriske udredninger har vist et komplekst samspil af mange forskellige psykiatriske diagnoser.

Et andet tilbud, som Behandlingsskolerne har startet op i Vanløse, er deres nye Observationsenhed. Observationsenheden er et specielt sammensat skoletilbud for børn og unge i folkeskolealderen, der er afgrænset til 6 måneder og som retter mod børn og unge, der har særdeles komplekse psykiske problematikker, og hvor det har været problematisk at finde det rette skoletilbud. Fælles for en række af Observationsenhedens skoleelever er, at de ikke været i skole i mange måneder, og for langt de fleste elever gælder det, at de har været igennem mange forskellige skole- og behandlingstilbud inden da, uden at nogen af dem har fungeret tilfredsstillende eller skabt fremskridt.

Elever indskrevet på Behandlingsskolernes Observationsenhed indgår i et 6 måneders observationsforløb, der både består af en observationsperiode og et intensivt behandlingsforløb. Ved observationsforløbets ophør laves en konkret undervisnings- og behandlingsplan for den enkelte elev, og der vil derudover udarbejdes en konkret anbefaling af, hvilket skole- og behandlingstilbud eleven vil profitere mest af.

Behandlingsskolerne åbner op for to nye STU-tilbud

Sidst men ikke mindst har behandlingsskolerne startet to nye ungdomsuddannelser (STU) op for unge mellem 17-25 år. Det ene hedder Solist-STU, og er et 1:1 tilbud til unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder, infantil autisme og ofte op til flere psykiske lidelser. Placeringen af STU’en er i Marianelund, der tidligere har været skovriddergård, kro og kursussted, og som ligger i fred og uforstyrrethed ved Gurre Sø i Nordsjælland. Disse rammer er ideelle for skolens målgruppe, da de har skærpede sanser og i perioder ikke tåler for mange indtryk.

Derudover har Behandlingsskolerne åbnet op for tilbuddet Tag fat på Amager Strandvej, der tilbyder et unikt sammensat undervisnings- og behandlingstilbud til unge flygtninge og indvandrere med store psykiske og dansksproglige vanskeligheder. Behandlingsskolerne hjælper her unge, der ikke fungerer i et almindeligt undervisningstilbud, eller som ikke har kunnet klare hverken et job eller et praktikforløb. Undervisningen foregår i små hold på skolens værksteder, hvor eleverne i ro og mag, samt med støtte fra lærere og pædagoger, kan genopbygge deres selvværd. Behandlingsskolernes mål med Tag fat er, at hjælpe de unge til selv at kunne klare sin hverdag. De skal blandt andet kunne skrive og tale så godt dansk, at de kan komme videre i et almindeligt uddannelsesforløb, i ekstern praktik eller i arbejde.

Flotte resultater for Behandlingsskolernes elever

behandlingsskolerne4Hvert år offentliggør Københavns Kommune en oversigt over alle kommunens folkeskolers resultater fra afgangsprøven FSA (Folkeskolens Afgangsprøve). Oversigtens viser ikke kun, hvor dan karaktergennemsnittet ser ud på de enkelte skoler, men også hvor mange elever, der rent faktisk går op til folkeskolens afgangsprøve. Ikke overraskende topper Behandlingsskolerne denne liste endnu et år. Faktisk er Behandlingsskolerne den eneste skole på listen, hvor ikke en eneste elev i løbet af hele skoleåret er blevet fritaget for en eneste eksamen eller prøve. Hvor de andre skoler gennemsnitligt har foretaget 12 fritagelser for prøver, men udtagelse af en enkelt skole, hvor tallet er helt oppe på 97, så kan Behandlingsskolerne bryste sig af nul fritagelser.

Alle Behandlingsskolens elever gennemførte Folkeskolens Afgangsprøve

Behandlingsskolerne har altså i 2013 taget alle deres 24 prøveberettigede 9. og 10. klasseelever op til Folkeskolens Afgangseksamen, og alle eleverne gik til prøve i samtlige fag. Det er et særligt imponerende resultat, taget i betragtning af, at Behandlingsskolernes elever alle lider med minimum én psykisk diagnose, som begrænser dem i hverdagen. Det gode resultat skyldes blandt andet den store undervisningsmæssige og pædagogiske indsats fra de ansatte på Behandlingsskolerne. Derudover har Behandlingsskolernes investeringer i blandt andet faglokaler, for eksempel Fysik og IT (Smartboards, computere og iPads), været med til at forbedre undervisningsniveauet yderligere.

Behandlingsskolens elever til eksamen i alle fag – stadig flotte karakterer

På oversigten fra Københavns Kommune kan man se samtlige af folkeskolernes karaktergennemsnit. For Behandlingsskolerne endte dette på 4,56, hvilket er et rigtig fint resultat, når man tænker på elevernes niveau da de blev indskrevet på skolerne samt det faktum, at de har taget eksamen i samtlige fag. Det er som hovedregel sværere at få et højt karaktersnit når man går op i alle fag, i modsætning til man nøjes med at gå op i enkelte fag, som dansk, matematik og engelsk, hvilket er tilfældet for mange af de andre folkeskolers elever. Til afgangsprøven i 2013 præsterede en lang række af Behandlingsskolernes elever endda at hive hele 9 12-taller hjem, og samlet set var 15 % af de givne karakterer enten 10 eller 12.

FSA-resultater-i-Koebenhavn-sammenligning_Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne får igen flotte ord med på vejen

behandlingsskolerne3Som alle andre skoler og institutioner, så får Behandlingsskolerne i København også besøg af Københavns Kommune, der kommer for at foretage det lovpligtige tilsyn. Denne gang lagde de tilsynsførende fra Københavns Kommune vejen fordi Behandlingsskolernes dagbehandlingsskole Fyrtårnet – og de havde kun pæne ord med sig.

Tilsynet blev foretaget den 3. marts i år (2014), og de tilsynsførende fra Københavns Kommune fulgte Behandlingsskolernes Fyrtårnet hele dagen, og var rundt i alle skolens klasser og deltog i deres undervisning. Alle Behandlingsskolernes elever havde en rigtig god dag sammen med de tilsynsførende, og det lod til at også de tilsynsførende havde en rigtig god dag. I hvert fald havde de kun positive kommentarer til Fyrtårnet, lokalerne og de ansatte, og deres konklusion var, at Fyrtårnet er en skole der leverer høj kvalitet på alle områder. Her er et par uddrag af de kommentarer, som Behandlingsskolernes ansatte hos Fyrtårnet fik med sig:

 • ”Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Fyrtårnet fuldt står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.”
 • ”Skolens lokaler er velindrettede, og skolens struktur fungerer upåklageligt”
 • ”.. således starter og slutter alle lektioner præcis til tiden, og eleverne virker trygge og vante til skolens rammer.”
 • ”Ca. halvdelen af eleverne arbejder i Matematikfessor, et IT baseret matematikprogram, og den resterende del arbejder i andre skriftlige materialer indenfor Matematrix-systemet… Stemningen er rolig og eleverne arbejder koncentreret”
 • ”Fyrtårnet har udarbejdet gode brugbare årsplaner for fagene og dette fremhæves.”
 • ”… skolens mellem klasserne roterende faglærere fremstår relevant og professionel”

Summa summarum: Behandlingsskolerne havde som altid en rigtig god oplevelse, når de tilsynsførende fra Københavns Kommune kommer et smut forbi.

Behandlingsskolernes ungdomsuddannelser

behandlingsskolerne2Behandlingsskolerne i København består af i alt syv dagskoler fra 0.-10. klasse, to weekendaflastning, fire STU ungdomsuddannelser for unge i alderen 16-25 år samt et behandlingscenter, som alle skolerne kan trække på. De børn og unge mennesker, der er indskrevet på Behandlingsskolernes forskellige skoler lider af enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom eller svære psykiske som for eksempel angst, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. En del af børnene har op til tre-fire psykiske diagnoser samtidig.

Behandlingsskolernes Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU)

Behandlingsskolerne tilbyder unge mellem 16 og 25 år en særligt tilrettelagt, 3-årig ungdomsuddannelse på STUskolen i København. STUskolen København henvender sig til unge, der lider med én eller flere psykiske diagnoser. De unge der går på STUskolen København har typisk gået i 9 eller 10.klasse, men har ikke altid fået taget Folkeskolens Afgangsprøve. På Behandlingsskolernes særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser har de mulighed for at tage denne Afgangsprøve, og de tilbydes undervisning i alle fag, inklusiv 10. klasse og HF. Her støtter og hjælper lærerne de studerende med det boglige, og hjælper dem ligeledes med at (gen)opbygge deres selvværd. Det er vidt forskelligt, hvilken baggrund de unge kommer med, men på Behandlingsskolernes STU uddannelser kan lærerne hjælpe med alt fra at kunne passe et arbejde, selv købe ind eller i det hele taget at få en dagligdag og et hjem til at fungere.

Indskrevne elever på STUskolen København

På Behandlingsskolernes STUskole i København er der p.t. indskrevet ca. 35 elever, som alle er fordelt på de forskellige linjer:

 • Sy og design
 • Håndværk/motorlinje
 • Gårdlinje
 • Motion
 • Musik
 • Kantine/catering
 • Boglig undervisning.

I alle undervisningsforløbene på STUSkolen i København er der inkorporeret både interne og eksterne praktikforløb, der er tilpasset den enkelte elev.

Hver onsdag samles STUSkolens elever på tværs af alle linjerne, og arbejder, sammen med de dygtige lærere og pædagoger, med deres selvværd. Her bliver der taget fat i generelle og konkrete emner op, og eksterne eksperter inviteres med. Derudover deltager STUskolen Københavns egen psykolog, som blandt andet arbejder med elevernes sociale færdighedstræning i grupper. Eleverne trænes her i forskellige situationer, som for eksempel at håndtere vrede eller sorg. Derudover bliver der naturligvis også hygget på skolen til café-aftener og på udflugter og lejrture.

De unge på Behandlingsskolernes STUSkole København er meget forskellige, og de udvikler sig derfor også forskelligt. Når eleverne på Behandlingsskolerne afslutter deres STU uddannelse, så fortsætter de oftest med at færdiggøre sin HF, starter på teknisk skole, starter i lære som tømrer eller får et beskyttet job på et værksted. Uanset hvad de ønsker at fortsætte med, så ser Behandlingsskolerne det som deres vigtigste opgave, at klæde dem på til at kunne klare det.